kontakt: biuro@projekty-lublin.pl

Projekt domu Murator M32a

Zielona równina - wariant I


wizualizacja frontowa duża

Obszerny, wygodny dom dla 5-6 osobowej rodziny. Wzrok przyciąga elegancka, rozłożysta bryła na planie prostokąta, z zaakcentowaną ryzalitem strefą wejścia. Poziome boniowania na elewacji, podkreślające horyzontalny charakter domu, przełamują duże przeszklenia okien. Cokół i kominy obłożone klinkierem dodają jeszcze domowi wrażenia solidności. Wnętrza są przestronne, a układ pomieszczeń pozwala na to, by mogła tu bez problemu zamieszkać liczna lub wielopokoleniowa rodzina. Na parterze oprócz kuchni, którą można łatwo bardziej otworzyć na pokój dzienny, znalazło się miejsce dla spiżarni, pomieszczenia gospodarczego, łazienki oraz aż dwóch sypialni. Poddasze w całości przeznaczone zostało na strefę prywatną – oprócz dwóch dużych sypialni z przylegającymi do nich garderobami, ulokowano tu jeszcze pralnię i dużą łazienkę. Program zamyka garaż z bezpośrednim przejściem do wnętrza domu.
Projekty domów z Kolekcji Muratora dostępne są także w wersji lustrzanego odbicia.

Parametry projektu
Pow. użytkowa:141.60 m2
Pow. całkowita:207.50 m2
Pow. zabudowy:191.80 m2
Min. szer. działki:24.40 m
Wysokość domu:6.96 m
Kąt nach. dachu:30.00
Kubatura:871.50 m3
Garaż:1 stan.
Szacunkowe koszty (netto)
Stan zero:64 200 zł
Stan surowy otwarty:155 500 zł
Stan surowy zamknięty:45 400 zł
Instalacje sanitarne:35 700 zł
Instalacje elektryczne:13 200 zł
Wykończenie zewnętrzne:29 000 zł
Razem całość:343 000 zł

rzut parteru

Opis i metraż pomieszczeń
1. przedsionek 7.1 m2
2. kuchnia 11.6 m2
3. spiżarnia 3.9 m2
4. sypialnia 13.1 m2
5. łazienka 4.5 m2
6. sypialnia 13.0 m2
7. garderoba 2.3 m2
8. korytarz 5.7 m2
9. pokój dzienny 37.1 m2
10. kotłownia 7.6 m2
11. garaż 23.9 m2
12. taras p. 8.7 m2
13. taras p. 32.1 m2
RAZEM: 170.6 m2

rzut parteru lustro

rzut poddasza

Opis i metraż pomieszczeń
1. schody 5.9 m2
2. hol 4.2 m2
3. sypialnia 11.1 m2
4. garderoba 1.7 m2
5. garderoba 2.9 m2
6. sypialnia 10.5 m2
7. łazienka 4.1 m2
8. pralnia 2.9 m2
RAZEM: 43.3 m2

rzut poddasza lustro

przekrój

Plan sytuacyjny

Minimalne wymiary działki: 24.40 m x 20.50 m

Poniżej przedstawiamy zawarty w dokumentacji zakres zmian które mogą zostać wprowadzone (przez uprawnionego projektanta) bez dodatkowej zgody autora projektu. Wszystkie inne zmiany, nie ujęte
na poniższej liście, które chcieliby Państwo wprowadzić, wymagają dodatkowej zgody autora projektu. Murator S.A. pośredniczy w jej uzyskaniu. Zgoda wydawana jest bezpłatnie, jest dołączana
do zakupionego projektu lub wysyłana listem w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia.
Zmiany muszą być wprowadzone do projektu przez uprawnionego projektanta.

Zakres oraz warunki zmian do wprowadzenia (przez uprawnionego projektanta) bez dodatkowej zgody autora projektu.
 1. Użycie innych materiałów budowlanych na konstrukcję budynku (fundamenty, ściany, stropy, schody, więźba dachowa) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku.
 2. Pod warunkiem zachowania zasad konstrukcji:
   a) zmienić usytuowanie wewnętrznych ścian konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych, a także otworów drzwiowych wewnątrz budynku;
   b) zmienić usytuowanie i geometrię schodów wewnętrznych (nie dotyczy budynków parterowych);
   c) zmienić wymiary zewnętrzne (obrys) budynku (zwiększyć lub zmniejszyć) wobec podanych w projekcie;
   d) zmienić wysokość domu (lub rzędnej wysokościowej kalenicy) o 10% (zwiększyć lub zmniejszyć), w szczególności: poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym (ale nie więcej niż o 30 cm), wysokość kondygnacji parteru (pod warunkiem zmiany wysokości okien o ten sam wymiar), wysokość ścianki kolankowej (ale nie więcej niż o dwa pustaki lub bloczki oraz pod warunkiem zmiany wysięgu okapów dachu aż do poziomu pierwotnie zaprojektowanego), z zastrzeżeniem pkt. e) (poniżej);
   e) zmienić kąt nachylenia dachu w zakresie 10 stopni (zwiększyć lub zmniejszyć), z zastrzeżeniem pkt. d) (powyżej);
   f) wykonać podpiwniczenie całości lub części budynku;
   g) zmienić przekrój filarów zewnętrznych i wewnętrznych.
 3. Wprowadzić zmiany materiałów wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku, a także zmienić kolorystykę zewnętrzną budynku pod warunkiem zróżnicowania wykończenia elewacji tam gdzie zaznaczono to w projekcie, dbając jednocześnie o zachowanie estetyki budynku.
 4. Pod warunkiem zachowania prawidłowej kompozycji elewacji (zachowanie wspólnej linii usytuowania otworów okiennych i drzwiowych nad sobą lub obok siebie oraz symetrii tam gdzie została ona zaprojektowana) oraz zasad konstrukcji można:
   a) wprowadzić zmiany w układzie okien i drzwi na elewacji: przesunąć, zlikwidować lub zaprojektować dodatkowe;
   b) zmieniać wymiary poziome i pionowe okien i drzwi (w przypadku zmiany części okien zmiany wymiarów; dostosować do zaproponowanych podziałów poziomych okien lub w ogóle je zlikwidować);
   c) stosować pustaki szklane (luksfery);
   d) doprojektować dodatkowe wejścia do domu lub garażu;
   e) zmienić liczbę połaci dachowych;
   f) zmienić wysięg okapów dachowych (zwiększyć lub zmniejszyć), z zastrzeżeniem pkt. 2d;
   g) stosować dodatkowe lukarny, okna połaciowe oraz wyłazy dachowe.
 5. Zmienić usytuowanie, zlikwidować, zaprojektować dodatkowe: kominy (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) i wywiewki kanalizacyjne, dbając o prawidłowość rozwiązań technicznych i estetycznych.
 6. Zaprojektować wentylację mechaniczną, dbając o prawidłowość rozwiązań technicznych i estetycznych.
 7. Pod warunkiem zadbania o estetykę budynku i zasady konstrukcji: doprojektować (lub zlikwidować) dodatkowe elementy zewnętrzne budynku takie jak: balkony, lukarny, tarasy naziemne, wykusze, ogrody zimowe, ganki, werandy, a także elementy wewnętrzne takie jak antresole.
 8. Zmienić funkcję pomieszczeń, w tym także zaadaptować garaż lub inne pomieszczenie na cele mieszkalne, pod warunkiem dostosowania ich do stałego pobytu osób.
 9. Powiększyć lub zmniejszyć istniejący w projekcie garaż.
 10. Przeprojektować instalację grzewczą, dostosować do innego źródła energii.
 11. Przeprojektować instalacje sanitarne i elektryczną.
Dokonywanie zmian wykraczających poza zakres udzielonego upoważnienia, wymaga uzyskania dodatkowej pisemnej zgody W.M. MURATOR PROJEKT.
4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, projekty instalacji, jeśli występują (wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, gazowej), wykaz materiałów potrzebnych do budowy oraz zakres prac, dziennik budowy oraz WIEDZA BUDOWLANA w PREZENCIE

Proponowane materiały

Ławy fundamentowe żelbetowe szerokości 50-80 cm, wysokości 40 cm (85,1 mb) 21.25 m<sup>3</sup>
Ściany fundamentowe bloczek betonowy 24 cm 18.46 m<sup>2</sup>
Ściany zewnętrzne murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 12 cm + tynk wewnętrzny 130.8 m<sup>2</sup>
Ściany wewnętrzne murowane: beton komórkowy 12 cm + wełna mineralna 3 cm + tynk obustronnie 7.24 m<sup>2</sup>
Podłoga na gruncie podsypka piaskowa 40 cm + beton 10 cm + papa termozgrzewalna + styropian 6 cm + szlichta betonowa 6 cm + wykończenie podłogi 33.31 m<sup>2</sup>
Strop strop gęstożebrowy (Teriva I) + styropian 4 cm + szlichta betonowa 4 cm + wykończenie podłogi i wełna mineralna 3 cm + tynk 36.54 m<sup>2</sup>
Konstrukcja dachu drewniana (krokwiowo-płatwiowa) + łaty i kontrłaty 14.96 m<sup>3</sup>
Pokrycie dachu dachówka ceramiczna + folia paroprzepuszczalna 267.42 m<sup>2</sup>
Elewacja na fragmentach ścian płytki klinkierowe 14.59 m<sup>2</sup>
Okna i drzwi balkonowe PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m<sup>2</sup> (8 szt.) 9.36 m<sup>2</sup>
Okna połaciowe PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m<sup>2</sup> (8 szt.) 10.98 m<sup>2</sup>
Sposób ogrzewania kocioł na gaz, możliwy kocioł na paliwo stałe. Po dostosowaniu na etapie adaptacji, możliwy kocioł na paliwo stałe do 25kW (przy założeniu kotła o wymiarach 70x100x140 cm). Należy przyjąć odległości kotła od ścian zalecane przez producentów, dostosować przewody dymowe i wentylacyjne oraz pomieszczenie do innego rodzaju ogrzewania a skład opału przewidzieć w innym pomieszczeniu lub na zewnątrz budynku.